Porady

Dokumenty wymagane do wykonania projektu indywidualnego oraz do adaptacji projektu typowego domu jednorodzinnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. mapa do celów projektowych,
 3. warunki przyłączenia mediów:
  - energii elektrycznej,
  - wody i kanalizacji,
  - gazu ( wybór rodzaju ogrzewania ),
 4. wypis z rejestru gruntów
  wyrys, gdy na terenie działki znajdują się różne klasy gleby,
 5. ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. cztery egzemplarze projektu typowego

Przygotujemy za Państwa: